Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
FAALİYETLERİMİZ
Dış İlişkiler Ve Fonlar Birimi

1.    Yurt Dışı Çalışma Ziyareti Faaliyetleri

              İsveç ve Finlandiya Çalışma Ziyareti

Ajans Yönetim Kurulu’nun 07.04.2015 tarih ve 2015/03-9 nolu kararıyla, kalkınma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçmek, AR-GE ve teknoloji alanında iyi uygulamaları yerinde görmek, ilgili aktörlerin deneyimlerinden faydalanmak, fikir alışverişinde bulunmak ve ileriye yönelik kültürel ve ekonomik işbirliği zemini oluşturmak amacıyla 26 Temmuz-02 Ağustos 2015 tarihleri arasında İsveç ve Finlandiya’ya bir çalışma ziyareti düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

İlgili karar çerçevesinde söz konusu çalışma ziyareti hazırlıklarına başlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına çalışma ziyareti resmi yazı ile bildirilmiştir. Ziyaret edilecek kurumların belirlenmesi ve kurumlarla görüşme talebinde bulunulması için Türkiye Cumhuriyeti Stockholm ve Helsinki Büyükelçilikleri ve Ticaret Müşavirlikleri ile iletişime geçilmiştir.

Ziyaret organizasyonu kapsamında Satın Alma ve Muayene Kabul Komisyonu kurularak piyasa araştırması yapılmıştır. Ziyaretin yaklaşık maliyetine göre ihale usulü belirlenerek, ihale dokümanları hazırlanmış ve hizmet alımı duyurusu Pazarlık Usulü olarak ilan edilmiştir. Hizmet alımı sözleşmesi ekonomik açıdan en avantajlı firma ile imzalanmıştır. Ziyaretin ulaşım, konaklama, yeme-içme hizmetleri organizasyonu, firma ile koordinasyon halinde tamamlanmıştır. Ayrıca ziyaret edilecek kurumlara verilmek üzere Ajans tanıtım sunumu ve dokümanları ile Bölgeyi tanıtıcı doküman ve materyaller hazırlanmıştır.

Ziyaret 26 Temmuz-02 Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve ziyaret dönüşünde ödeme evrakları hazırlanarak hizmet alımı yapılan firmaya gerekli ödemeler yapılmıştır. Ziyaret edilen kurumlara ziyaret için teşekkür e-postaları gönderilmiş ve çalışma ziyareti raporu hazırlanmıştır.

Çalışma ziyareti kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlar ziyaret edilmiştir:

Stockholm (İsveç)

Helsinki (Finlandiya)

·    Cleanergy Firması

·    Envac AB Firması

·    SÖRAB Enerji Firması

·    AMAL Belediyesi

·    T.C. Stockholm Ticaret                   Müşavirliği

·  Technopolis ve Aalto Startup Center

·  Kymijärvi Power Plant (Lahti Energia

·  Kujala Atık Yönetimi Merkezi (Kujala     Waste   Treatment Centre)

·  T.C. Helsinki Ticaret Müşavirliği

2.    Proje Hazırlama/Uygulama Faaliyetleri:

Bölgemizde ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi için sadece ulusal fonların kullanılması yeterli olmamaktadır. Bu nedenle gerek Avrupa Birliği ve gerekse diğer uluslararası fonların Bölgemizde tanıtılması ve bu fonların kullanılabilmesi amacıyla, Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak bir takım projelerin hazırlanması son derece önemlidir. Bu kapsamda,

      Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının program otoritesi olduğu, "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP)-Operasyon Teklif Çağrısı" kapsamında 6,5 milyon Avro bütçeli Operasyon Başvurusunda bulunulmuştur. Proje başvurumuz onaylanmış olup Bakanlık tarafından getirilen önerilerle Proje Tanımlama Dokümanı revize edilmiştir. Ayrıca Operasyonun hibe bileşeninin uygulanması için Ajansların akreditasyon çalışmaları kapsamında, Bakanlık tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanmıştır. Bakanlık kararı ile Projemizin uygulaması IPA II dönemine aktarılmıştır.

      Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından yürütülen “Teknik İşbirliği Projesi” kapsamında "TRC2 Bölgesinde Tarıma Dayalı Sanayi Sektöründe Kapasite Geliştirme" konulu bir proje başvurusunda bulunulmuştur. Proje başvurumuz Japon Hükümeti tarafından kabul edilmiştir. Uygulama faaliyetlerinin belirlenmesi için JICA Yetkilileri tarafından Bölgemize ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından 2016 yılının ilk yarısında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Program Otoritesi olduğu "Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)" kapsamında Şanlıurfa Belediyesinin girişimiyle Ajansımızın nihai faydalanıcısı olduğu “Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor”  isimli Proje Tanımlama Belgesi Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından resmi olarak onaylanmış ve 10 Haziran 2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje uygulama faaliyetleri kapsamında proje paydaşlarıyla çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiş, yazışmalar yapılmış, Proje için gerekli olan dokümanlar hazırlanarak Bakanlığa gönderilmiş ve ihale dokümanlarının hazırlanması için hizmet alımı yapılan danışmanlık firması ile koordinasyon halinde çalışmalar yapılmıştır. Proje uygulama çalışmaları kapsamında Müşavirlik, Teknik Yardım ve İnşaat bileşenlerinin ihale ilanlarına çıkılmış ve Teknik Yardım bileşeni ihalesinin ön değerlendirmesi ve Müşavirlik ve İnşaat bileşenlerinin ihaleleri tamamlanmıştır. Müşavirlik ihalesini kazanan firma ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında sözleşme imzalanmıştır. AB-Türkiye Delegasyonunun onayının ardından İnşaat ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzalanacaktır. Mal Alımı bileşeni ihalesi için doküman hazırlıkları devam etmektedir.

      AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-IV Hibe Programı kapsamında “Effective Partnership for Implementation of Regional Policies” başlıklı bir proje başvurusu yapılmıştır. Planlama Programlama ve Koordinasyon Biriminin girişimiyle başlatılan başvuru kapsamında AB üye ülkelerinden ortak arama çalışmaları yapılmış, proje hazırlık ekibi ile toplantılar gerçekleştirilmiş, proje ortakları ile yazışmalar yapılmış ve başvuru formu doldurularak gönderilmiştir. Değerlendirme aşamasının ardından projemiz destek almaya hak kazanmıştır. Şubat 2016 itibarıyla projenin uygulama faaliyetlerine başlanacaktır.

      Genç Hayat Vakfı tarafından 2014 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulan “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu” projesinde eş başvuru sahibi olarak yer alınmıştır. Ortaklık belgesi imzalanarak Vakfa sunulmuştur. Projenin değerlendirme sonuçları beklenmektedir.

» Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Faaliyetleri
» Program Yönetim Birimi Faaliyetleri
» İzleme Değerlendirme Birimi Faaliyetleri
» Destek Birimi Faaliyetleri
» Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri
» Kurumsal İşbirlikleri
Sayfa Başı
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr RSS | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
Kalite & Bilgi Güvenliği Sistemimiz
Ana Sayfa | Kurumsal | Mevzuat | Destekler | Faaliyetlerimiz | Bölgemiz | Basında Biz | Site Haritası | Entegre Politikamız | Etik Komisyonu | Kurumsal e-posta | Bize Ulaşın
Copyright © 2010 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. www.karacadag.org.tr - Yasal Uyarı
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.