Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
KURUMSAL

KALİTE & BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 Vizyonumuz; “Bölgenin (Diyarbakır-Şanlıurfa) potansiyelini ortaya çıkaran ve dünyaya tanıtan, aktif işbirliği ağları oluşturarak bölge dinamizmine yön veren, yönetişim mekanizmaları ile karar alma süreçlerine katılımı sağlayan, donanımlı uzman kadrosu ve kalite anlayışıyla bölge kalkınmasına hız kazandıran öncü bir Kalkınma Ajansı olmak”tır. 

Misyonumuz; “sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak için kamu kesimi, özel kesim ve STK’lar arasındaki işbirliğini geliştirerek bölgede ortak kalkınma bilincini yükseltmek, katılımcı ve stratejik bir yaklaşımla bölgesel kalkınma planlarını hazırlamak ve etkin bir şekilde uygulamak, yerel kapasiteyi güçlendirmek ve üretkenliği artırmak, yatırım ortamını iyileştirerek bölgenin çekiciliğini ve rekabet gücünü yükseltmek”tir.

Ajansımız yönetimi, bilgi güvenliğinin sahip olduğu yaşamsal önemin bilincinde olarak, hizmetlerimizin güvenli ortamda sunulması kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmasına karar vermiştir.

Karacadağ Kalkınma Ajansı, çağdaş ve öncü bir kurum olarak bilişim teknolojilerini yakından takip etmekte, güvenlik ve teknoloji gereksinimi yüksek projeleri hayata geçirmektedir. Bu gelişim, artan güvenlik açıklarına ve bunun sonucunda da yeni tehditlere yol açacaktır. Dolayısıyla, bu aşamada, Ajansımızın bilgi varlıklarını bilinçli ve sistematik olarak koruması ve yönetmesi çok önemlidir. Ajansımız Kalite & Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bu hedefe ulaşmak için kurulmuştur.

Bilgi güvenliği, kurumsal bir sorumluluktur. Bilgi güvenliği süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli roller tanımlanmakta, yetkiler belirlenmekte ve sorumlular atanmaktadır.

Kalite & Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; Ajansımızın tüm faaliyetlerini kapsar. Bu politikanın uygulanması, hizmet sunduğumuz kurum ve kuruluşlarla iş ilişkilerimizde doğruluğumuzu göstermek ve sürdürmek için önemlidir. Bu politikayla, bilginin izinsiz erişime karşı korunduğu, bilginin gizliliğinin sağlandığı, bilginin yetkisiz kişilere kasten verilmeyeceği, bilginin bütünlüğünün sağlandığı, gereksinim duyulduğunda bilgiye yetkili kullanıcıların erişebildiği, tüm çalışanlara bilgi güvenliği eğitimi verildiği ve tüm bilgi güvenliği açıkları ve şüphe duyulan zayıf noktaların sorumlu kişilere raporlandığı garanti altına alınır.  

Hizmetlerimizin sürekliliğini, kritik bilgilerin gizliliğini ve bilgi varlıklarımızın bütünlüğünü sağlamak için;

  • ISO 9001 ve ISO 27001 standartlarının gereklerine uyarak etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi,
  • Risklerimizi sürekli gözden geçirerek, kabul edilebilir seviyenin üstündekiler için kontroller uygulayacağımızı,
  • Amacımıza ulaşmak için kullandığımız en değerli kaynağımız olan çalışanlarımızda kalite ve bilgi güvenliği bilincini yüksek tutmak için sürekli eğitimleri sağlayacağımızı, 
  • Kurum bilişim kaynaklarının, mevzuata aykırı faaliyetler için kullanılamayacağını,
  • Kalite & Bilgi Güvenliği Sistemini uygulamak, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için yeterli kaynak sağlayacağımızı,
  • Ajansın tüm çalışanları ve sistemimizde tanımlanan dış taraflarca, bu politika ve belirlenen prosedür ve talimatlara uyulacağını,

Beyan ve taahhüt ederim. 06.05.2011

Yönetim Kurulu Başkanı

 


Sayfa Başı
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr RSS | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
Kalite & Bilgi Güvenliği Sistemimiz
Ana Sayfa | Kurumsal | Mevzuat | Destekler | Faaliyetlerimiz | Bölgemiz | Basında Biz | Site Haritası | Entegre Politikamız | Etik Komisyonu | Kurumsal e-posta | Bize Ulaşın
Copyright © 2010 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. www.karacadag.org.tr - Yasal Uyarı
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.