Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
KURUMSAL

Yönetim Kurulu, Ajansın “karar organı”dır.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak,

b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek,

c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak,

ç) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek,

d) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığına göndermek,

e) Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığına göndermek,

f) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak,

g) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek,

ğ) Personelin işe alınması ve işine son verilmesi konularında karar vermek,

h) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini, bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak,

ı) Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığının onayına sunmak,

i) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek,

j) Özel kesimdeki yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek ve bunun için ajansın kurulu olduğu bölge illerinde yatırım destek ofisleri teşkil etmek.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 8 kişiden oluşmaktadır. Kurul üyeleri Diyarbakır ve Şanlıurfa Valileri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, Şanlıurfa Belediye Başkanı, Diyarbakır ve Şanlıurfa İl Genel Meclisi Başkanları, Diyarbakır ve Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanları’dır. Ajansı temsil etme yetkisine sahip olan Yönetim Kurulu’nun başkanı validir. Yönetim kurulu her ayın son perşembe günü sırayla bölge illerinde toplanmaktadır.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri
Hüseyin AKSOY (Yönetim Kurulu Başkanı)
Diyarbakır Valisi

1963 yılında Trabzon ili Köprübaşı ilçesinde doğdu. İlkokul ve Ortaokulu burada tamamladı. 1980 yılında Trabzon Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. 1984 yılında Fakültenin Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1985 yılında Trabzon Kaymakam Adayı olarak (73. Dönem) göreve başladı.Vakfıkebir, Alucra ve Arsin Kaymakam Vekilliklerinde bulundu.1988 yılında Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayarak yeni kurulan Isparta ili Aksu Kaymakamlığına Kurucu Kaymakam olarak atandı.Aksu Kaymakamlığı görevini yürütürken 1990-1991 yılları arasında yabancı dil eğitimi ve yönetim yapısı üzerine incelemede bulunmak üzere ABD 'de bulundu.1991 yılında yine Kurucu Kaymakam olarak yeni kurulan Rize Hemşin Kaymakamlığına atandı.Hemşin Kaymakamlığı görevi sırasında yaklaşık bir yıl süre ile Rize Pazar İlçesi Kaymakamlığını vekaleten yürüttü. 1993 yılında Malatya Yeşilyurt Kaymakamlığına atandı,1995 yılında içişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı.1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. Teftiş Kurulunda bulunduğu süre içerisinde Teftiş, inceleme ve araştırma, özel denetim, soruşturma gibi birçok farklı görevi yerine getirdi.Mülkiye Başmüfettişi kadrosunda iken;1997 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekretaryasında İçişleri Bakanlığı temsilcisi olarak görev aldı. Bu süre içerisinde İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi noktasında yapılan birçok çalışmaya katkıda bulundu. Bazı Kanun Tasarı Taslakları çalışmalarında görev aldı.2000 yılında İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine getirildi. Yaklaşık 1.5 yıl bu görevde bulundu.2001 yılında Muğla Valiliğine atandı. 4 yıl 3 ay bu görevi yürüttü.2006 yılında Mersin Valiliğine atandı. 4 yıl 4 ay Mersin Valiliği görevinden sonra,2010 Samsun Valiliği görevine atandı.15/09/2014 tarih ve 2014/6780 sayılı kararname ile Diyarbakır Valiliğine atandı. Vali Hüseyin AKSOY görev yaptığı İlçe ve İllerdeki çalışmalarından dolayı çok sayıda Takdirname ve Teşekkür belgesi almıştır.

Vali Hüseyin AKSOY resim öğretmeni Hülya AKSOY Hanımefendi ile evli ve 1994 doğumlu Mehmet Erdoğan isimli bir çocuk babasıdır.

Güngör Azim TUNA (Yönetim Kurulu Başkan V.)
Şanlıurfa Valisi

 

1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Kulu Kaymakam Vekilliği, Gündoğmuş, Uzundere Kaymakamlıkları Kars Vali Yardımcılığı, Cihanbeyli Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkan Danışmanlığı ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 12 Mart 2011 tarihli ve 1484 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Çanakkale Valisi olmuştur. 8 Mayıs 2013 tarihinde Çanakkale valiliği görevinden Eskişehir valiliği görevine atanmıştır. Aynı yıl içerisinde Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de başarıyla yürütmüştür.  1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliğine atanmıştır.
 
1964 yılı Sinop doğumlu olan Vali Güngör Azim Tuna, evli ve iki çocuk babasıdır.
Cumali ATİLLA (Yönetim Kurulu Üyesi)
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Nihat ÇİFTÇİ (Yönetim Kurulu Üyesi)
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Nihat ÇİFTÇİ, Karaköprü Köyü'nde 1975 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Şanlıurfa'da, lise tahsilini Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde 1993 yılında tamamladı. 1993-1994 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı. 1 yıl sonra Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçiş yaptı. 1998 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1998 ila 2000 yılları arasında Sosyal Sigortalar Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda SSK Müfettişi olarak çalıştı. Daha sonra Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Bölümünde tezli yüksek lisans yaparak bilim uzmanlığına hak kazandı. 2004 ile 2005 yılında askerlik görevini 301. kısa dönem olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığında yaptı. 29 Mart 2009 tarihine kadar Şanlıurfa BARO'suna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaktaydı. 29 Mart 2009 tarihinden itibaren 6,5 yıl Karaköprü Belediye Başkanlığı görevini yürüten Çiftçi, 6 Eylül 2015 tarihinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

İyi derecede Almanca bilen Av. Nihat ÇİFTÇİ, evli ve üç çocuk babasıdır.

Ahmet SAYAR (Yönetim Kurulu Üyesi)
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Diyarbakır'a bağlı Baroğlu Köyü'nde 1976 yılında doğmuştur. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup halen Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.
Profesyonel iş hayatına, global markalar olan Opel Chevrolet marka bayiliklerini bünyesinde bulunduran Canlar Otomotiv Firmasında 2000 yılında başlayan Sayar, sırayla satış destek, satış danışmanlığı, satış şefliği, satış müdürlüğü, finans müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük pozisyonlarında çalıştı.
Canlar Grup bünyesinde faaliyet yürüten otomotiv, inşaat, madencilik ve gayrimenkul danışmanlık sektörlerinde yönetim kurulu üyesi ve koordinatör olarak çalıştı. 12 yıllık iş hayatı boyunca yurtiçi ve yurt dışı bir çok seminer ve toplantıya katıldı. Yine yurtiçi ve yurt dışında başarı belgeleri ve ödüller aldı.
Ülkelerdeki markaların pazarlama, fiyat ve model üretimi, reklam gibi birçok pazar stratejilerini belirleyen marka komitelerinde üye olarak yer aldı. Yine markaya bağlı bir eğitim kurumu olan General Motor Akademinin tüm eğitim süreçlerinden başarıyla geçti.
Evli ve bir çocuk babası olan Sayar, Haziran 2013'te yapılan seçimlerde, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak seçilmiştir.

İsmail DEMİRKOL (Yönetim Kurulu Üyesi)
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Kayyum Heyeti Başkanı

 

 

Sayfa Başı
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr RSS | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
Kalite & Bilgi Güvenliği Sistemimiz
Ana Sayfa | Kurumsal | Mevzuat | Destekler | Faaliyetlerimiz | Bölgemiz | Basında Biz | Site Haritası | Entegre Politikamız | Kurumsal e-posta | Bize Ulaşın
Copyright © 2010 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. www.karacadag.org.tr - Yasal Uyarı
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.